Mặt Trời Vuông Góc Với La Hầu

Mặt Trời Vuông Góc Với La Hầu

Tử Vi Của Bạn Có Mặt Trời Vuông Góc Với La Hầu Nói Lên Điều Gì

Trong tử vi của bạn, Mặt Trời tạo thành một góc vuông với Trục La Kế. Theo truyền thống, đây thường là một góc hợp xấu.

Về Mặt Sự Nghiệp

Tuy nhiên, trong góc hợp với Trục La Kế, hành tinh này có ảnh hưởng độc đáo đến nghề nghiệp của bạn. Một cách nghĩ đã có từ lâu đời về góc hợp này là hành tinh đang ở trạng thái uốn cong. Khoảnh khắc trong chu kỳ khi một điều gì đó sắp sửa thay đổi. Vì vậy trên con đường định mệnh, Mặt trời đòi hỏi được hợp nhất. Và thừa nhận có ý thức trong con đường sự nghiệp của bạn. Việc này đại diện cho những thử thách trong công cuộc tìm kiếm nghề nghiệp của bạn.

Các Thách Thức Của Bạn

Thách thức đối với bạn là luôn luôn có nhu cầu được công nhận. Là một người trẻ tuổi, điều này có thể được thúc đẩy do thiếu sự cổ vũ. Hoặc khuyến khích của phụ huynh càng làm tăng thêm nhu cầu được nhìn nhận. Thách thức của vận mệnh là cách bạn xử lý sự thừa nhận. Cuối cùng đó là sự hoàn thành sáng tạo của riêng bạn và khả năng mà bạn muốn được thừa nhận. Do đó cách hiệu quả nhất để bảo đảm điều này là tôn trọng tài năng và thúc đẩy sự sáng tạo của chính bạn.

Trong Công Việc

Trong suốt quá trình sự nghiệp, bạn có thể cảm thấy bị phớt lờ hoặc không được thừa nhận. Nhưng đây là động lực thúc đẩy bạn đạt được thành công. Cuối cùng rất khó để tìm ra đường đi của riêng bạn nếu bạn chỉ phản ánh những gì người khác mong muốn. Do đó, bạn cần phải tránh xa sự nổi bật trong công chúng để tìm ra ý nghĩa thực sự. Đó là vào những thời điểm công nhận cá nhân bản thân bạn là một tài năng độc đáo mà con đường nghề nghiệp mở rộng. Lồng ghép sự sáng tạo và việc nhận thức rõ về bản thân vào sự nghiệp của bạn là thách thức. Tuy nhiên điều quan trọng là đừng để sự thờ ơ hay khen ngợi của người khác dẫn dắt bạn.

Leave a Reply