Bệnh viêm họng và thanh quản

Bệnh phổ biến vào mùa hè viêm họng và thanh quản Mùa hè đến, cùng với những mưa nắng thất thường khiến thời tiết thay đổi đột ngột cùng với việc ăn uống tuy tiện …