Gạc rơ lưỡi

Gạc rơ lưỡi là một đồ dùng để ta có thể rửa lưỡi cho bé ở độ tuổi còn đang bú mẹ. khăn vải đa năng Các mẹ có thể dùng gạc rơ lưỡi để …