Van cổng ty chìm có nắp chụp

Van cổng ty chìm có nắp chụp được áp dụng nhiều trong các mạng lưới cấp thoát nác. Van được dùng sở hữu bổn phận đóng/mở đời chảy cho cả nước, xăng dầu và chất …