Những nơi lưu giữ hoài niệm

Những nơi lưu giữ hoài niệm

Ngày nay, khi thế giới thay đổi với tóc độ chóng mắt, khi những công nghệ mới ra đời thay thế cho những thứ đã lạc hậu, khi giới trẻ 2k mải mê với những …